Database error: Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='1266' and iffb='1'
MySQL Error: 1142 (UPDATE command denied to user 'bdm243712323'@'182.92.116.224' for table 'pwn_comment')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='1266' and iffb='1') called at [/data/home/byu3525350001/htdocs/includes/db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(update {P}_comment set cl=cl+1 where id='1266' and iffb='1') called at [/data/home/byu3525350001/htdocs/comment/module/CommentContent.php:54] #2 CommentContent() called at [/data/home/byu3525350001/htdocs/includes/common.inc.php:518] #3 printpage() called at [/data/home/byu3525350001/htdocs/comment/html/index.php:13] 留言点评-Ściek Betonowe Lub Plastikowe?-广州市喜洁金洗涤用品有限公司
导航菜单
图片
点评详情
发布于:2018-12-24 22:13:48  访问:594 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Ściek Betonowe Lub Plastikowe?
Do wyboru są gotowe zbiorniki z betonu to znaczy tworzywa sztucznego. Jedne dodatkowo drugie mają zalety, oczyszczalnia biologiczna, spójrz na tę stronę, jednakże też również wady. Na które wobec tego się podjąć decyzję?
Szambo z betonu
Wykonuje się je zazwyczaj z prefabrykowanych elementów betonowych także żelbetowych. Produkowane są zbiorniki jednoczęściowe (jednokomorowe) - przykryte płytą żelbetową plus dwuczęściowe - składające się spośród dwóch połączonych skorup (dostępne są także modele wielokomorowe). Zbiorniki są zaizolowane, co zapewnia im szczelność. Wyposażone są w płyty włazowe (okrągłe, kwadratowe innymi słowy prostokątne) wykonane spośród żelbetonu plus PCW także wejście inspekcyjny, lokaj do wyciągania nieczystości (z przykrywką z blachy ocynkowanej).
Wadą tego typu szamb jest duży brzemię. Powaga zbiornika o pojemności 8 m^3 (pojemność wystarczająca dla czteroosobowej rodziny) wynosi prawie 4 tony, do tego trzeba doliczyć pokrywę o ciężarze ok. 2 ton. W taki sposób spory jarzmo zbiornika betonowego być może wikłać jego transport i montaż. Producenci szamb z betonu na ogół zapewniają usługi transportowe dodatkowo składanie, dysponując specjalistycznym sprzętem.
Nim jakkolwiek zbiornik zostanie dostarczony pod polecany adres, należy przyrządzić okop o szerokości również długości większej o 30 cm od wymiarów zamówionego zbiornika. Powinno się też umożliwić dostęp aż do wykopu samochodu ciężarowego dodatkowo dać możliwość rozładunek zbiornika tyłem (częściej) to znaczy bokiem. Pojemnik montowany jest za sprawą urządzeń hydraulicznych, znajdujących się na samochodzie ciężarowym. Po posadowieniu zbiornika zasadniczego monter układa warstwę spoiny cementowej, na której łączona jest górna część zbiornika. Położenie łączenia szamb dwuczęściowych jest w następnej kolejności szyfrowanie warstwą zaprawy wodoszczelnej.
Szambo betonowe jest na pewno solidniejsze od szamb plastikowych. Pod warunkiem ponad zbiornikiem planujemy np. pozycja parkingowe na rzecz samochodu, to znaczy droga dojazdowa aż do garażu warto wybrać racja taki maniera zbiornika. Kloaka betonowe będzie również lepszym rozwiązaniem, jak mamy wyższy poziom wód gruntowych - taki zbiornik, ze względu na swój ciężar, pewniej osadzi się w gruncie. Jeżeli w najbliższej przyszłości planowana jest kanalizacja, owo również będzie górujący priorytet - zaletą zbiorników betonowych jest bowiem niższa cena, a więc nie warto w tym przypadku przepłacać.
Szambo tworzywowe
Wykonuje się je na ogół z polietylenu o wysokiej gęstości plus żywicy poliestrowej (wzmocnionej włóknem szklanym). Są trwałe również odporne na korozję chemiczną. Są lekkie - to ich szczególna zaleta - ważą już od 60-70 kg. Przykładowo: pojemnik o pojemności 8 m^3 waży 190 kg, a o pojemności 10 m^3 - 230 kg. Łatwo go w takim przypadku transportować plus składać (jest dozwolone owo przede wszystkim sprawić we własnym zakresie), do posadowienia zbiornika nie jest nieodzowny żuraw. Prawdopodobnie się w ten sposób zdarzyć, że kloaka przestaje nam stanowić potrzebne, ponieważ wykonano przyłącze kanalizacyjne. Zbiornik taki jest dozwolone wciąż zagospodarować aż do zbierania deszczówki (po uprzednim oczyszczeniu) czyli komuś go odsprzedać - nadaje się do ponownego wykorzystania na szambo lub osadnik w przydomowej oczyszczalni ścieków.
Wadą zbiorników plastikowych jest natomiast mała wytrzymałość na duże odpowiedzialność. Nie zaleca się miejsca ponad nimi wyznaczać na parking na rzecz samochodów.
W gruntach o wysokim poziomie wód i gruntach gliniastych (w których przypuszczalnie się tezauryzować tlenek wodoru) pojemnik koniecznie powinno się zabezpieczyć zanim wyporem. W tym celu wypada go obetonować oznacza to przytwierdzić aż do płyty żelbetowej.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
当前位置
点评搜索
点评分类

粤ICP备18052217号     广州市喜洁金洗涤用品有限公司 Copyright(C)2009-2018